indywidualna porada u psychologa

Wiele osób kojarzy psychoterapię indywidualną ze słynnymi scenami z filmów dotyczących psychoanalizy i zadawania dziwnych pytań przez prowadzących terapie. Realnie jest to bardzo podobne, jednakże w pewnych aspektach współczesna terapia indywidualna diametralnie się różni od tego, co można zobaczyć na obrazach kinowych i nie tylko.

Warto wiedzieć, na czym polega psychoterapia indywidualna i jakie są elementarne korzyści wynikające z zastosowania tej kategorii metod terapeutycznych. W ramach sesji psychoterapii odbywają się regularne spotkania pacjenta i terapeuty. Początkiem samej terapii jest określenie jej celu, wymiaru czasowego oraz zawiązanie przymierza terapeutycznego, czyli swoistej umowy słownej i więzi pomiędzy pacjentem, a terapeutą. Jest to bardzo cenne dla przeprowadzenia całej terapii w pożądany sposób.

Psychoanaliza jednym z nurtów terapii

Istnieje wiele szkół, w ramach których jest prowadzona psychoterapia. Jednym z tych nurtów pozostaje popularna i znana powszechnie psychoanaliza. Terapia opracowana Zygmunta Freuda bada funkcjonowanie podświadomości i jej bezpośrednie przełożenie na świadomość. Terapeuta szuka tutaj względnie logicznych przesłanek dla powiązania pewnych doświadczeń, wspomnień z aktualnymi dolegliwościami pacjenta. Stara się także poddać swoistej analizie zachowania oraz myśli chorego, co ma tym samym zagwarantować skuteczną realizację założeń terapeutycznych.

W ramach nurtu poznawczo behawioralnego wyrosło wiele podgrup nurtów terapeutycznych. Jest to obecnie jedna z najpopularniejszych szkół psychoterapii, która ma na celu uświadomienie pacjentowi pewnych mechanizmów, które kierują jego myśleniem, zachowaniem oraz uczuciami. Bardzo ważne w tym kontekście jest uświadomienie choremu, iż istnieją pewne automatyzmy myślowe, które generują lęk, napady paniki, czy też negatywne odczucia o sobie. Zrozumienie tych mechanizmów pozwala na świadome pokonanie licznych dolegliwości.

O co chodzi w nurcie TPB

Pacjenci w nurcie TPB muszą wykonywać pewne zadania, których celem jest dostrzeżenie „myśli automatycznych” i sytuacji wyzwalających niekorzystne odczucia. Możliwe jest w ten sposób uczenie się kontrolowania tych wszystkich negatywnych odczuć. Terapia poznawczo behawioralna jest na tyle cenna, iż pozwala pacjentowi usunąć lęk i niejako sprawić, iż pacjent sam się leczy. Psychiatria wykorzystuje chętnie to narzędzie do walki z zaburzeniami lękowymi jak fobie, lęk paniczny, zespół stresu pourazowego oraz lęk uogólniony. Wyniki pacjentów są bardzo pozytywne i pozwalają usunąć przyczyny istniejącego zaburzenia psychicznego, a nie jedynie poprawić tymczasowo ich samopoczucie. Sama terapia ma skuteczne działanie terapeutyczne i stosowana jest bardzo chętnie zarówno indywidualnie, jak i grupowo na całym świecie. Również jak pisaliśmy wcześniej terapia może być stosowana także dla par w celu ratowania ich małżeństwa. Ma ona jak widać wiele zastosowań i może pomagać w wielu sytuacjach rodzinnych i prywatnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *